Page content

Crypto Begrippenlijst

Wat houden al die begrippen in de crypto-wereld toch in? Het lijkt soms een compleet andere taal, en dat is het ook! Hieronder vindt je een overzicht van vrijwel alle begrippen die je tegen zult komen in fora, nieuwsberichten en die de echte experts gebruiken. Na deze te hebben doorgenomen kun je oprecht weer begrijpen waar iedereen het over heeft!


Deze begrippenlijst is afkomst van AllesOverCrypto.

Meer weten, of een Gratis Online Bitcoin Training volgen? Klik dan op deze link.


51% Attack (51% Aanval)

Een 51%-aanval stelt de situatie voor waar meer dan de helft van de computerkracht binnen een bepaalde blockchain van één persoon of één geconcentreerde groep komt. Dit zorgt ervoor dat deze groep de complete controle over deze blockchain krijgt. Ze kunnen dan bijvoorbeeld al het minen stoppen, alle transacties stoppen of elke coin van deze specifieke blockchain oneindig vaak uitgeven.


Address (Adres)

Een cryptocoinadres is de locatie waar jij je cryptomunten bewaart en vanwaar je deze munten verzendt en ontvangt. Je zou het kunnen vergelijken met je huisadres. Dit adres bestaat meestal uit een hele rij getallen en cijfers, wat er ongeveer zo uitziet: 1KXghhUZRVFmfk9Jreo3vvuV3HDoCJyYJZ. Dit adres is in feite het publieke gedeelte van de twee versleutelde sleutels (zie private en public key) die nodig zijn voor de houder om een transactie te verifiëren.


AFM

De AFM is de Autoriteit Financiële Markten en is de opvolger van Stichting Toezicht Effectenverkeer. Dit is de machtigste onafhankelijke gedragstoezichthouder van Nederland. Het doel van de AFM is om zich sterk te maken voor eerlijke en transparante financiële markten.


Airdrop

Een crypto airdrop betekent dat de founders van een bepaalde cryptomunt gedurende een korte periode gratis tokens weggeven. Dit doen zij om meer naamsbekendheid te creëren en hun tokens te distribueren.


Altcoin

De naam altcoin wordt gebruikt voor alle cryptomunten die geen Bitcoin zijn (alternatieve munten).


ASIC Minen/Miner

ASIC staat voor Application Specific Integrated Circuit. Dit is in feite een chip dat speciaal gecreëerd is voor het uitvoeren van één specifieke taak. Om deze reden kun je dankzij ASIC mining heel wat sneller coins minen dan een gewone computer of laptop zou kunnen. Voor Blockchain zijn er bijvoorbeeld speciale ASIC miners gecreëerd die zich alleen bezighouden met het oplossen van het SHA-256 algortime (het algoritme waarmee Bitcoins worden gemined). Wel worden er nu ook cryptomunten gecreëerd die onmogelijk te minen zijn met een ASIC.


ATH

ATH staat voor “All Time High”. Dit verwijst naar de hoogste prijs die een cryptocurrency ooit heeft gehad.


Bagholder

Een bagholder is iemand die nog cryptocurrency’s bezit waarmee hij enorme verliezen heeft gemaakt. Meestal kan/wil diegene de coin niet voor zoveel verlies verkopen, waardoor hij achter blijft met een ‘bag’ coins waar hij momenteel geen winsten mee maakt.


Bear market

Een bear market is een markt waar de trend in een neerwaartse beweging zit. De prijzen dalen overwegend en het sentiment is negatief.


Bitcoin

Bitcoin is de allereerste cryptocurrency gebaseerd op blockchain. Het is daarmee de meest bekende en meeste veilige cryptocurrency van allemaal.


Block (blok)

De blocks (of blokken) zijn de ‘pagina’s’ in het digitaal grootboek, de blockchain. Dit zijn bestanden met onveranderlijke gegevens die permanent op de blockchain worden opgeslagen.


Block reward (blok beloning)

De block reward is de beloning die miners krijgen voor het vinden van een wiskundige oplossing die gerelateerd is aan dat block. Bij Bitcoin is deze beloning 25 Bitcoins per gemined block. Dit halveert elke 210.000 blokken.


Blockchain (blokketen)

Een blockchain is een soort digitaal grootboek van transacties dat werkt vanuit een gedecentraliseerd netwerk. Dankzij cryptografie kan een grootboek bijgehouden worden door een grote hoeveelheid van computers die zo samen het netwerk creëren. Elke keer als er een nieuwe transactie wordt gedaan, dan wordt dit door de miners met datum, grootte, etc. aan de blockchain toegevoegd als nieuwe block.


Broker

Een broker bemiddelt tussen de handelaar en de exchanges en is zelf niet in het bezit van de cryptomunten.


BTFD

BTFD staat voor “Buy The F*cking Dip”. Dit wordt veel geroepen wanneer Bitcoin of de cryptomarkt flink in prijzen zijn gekelderd. Mensen worden vaak bang en gaan dan verkopen, terwijl met BTFD er juist wordt op gehamerd dat dit de momenten zijn om goedkoop in te slaan.

Bull Market

Een bull market is een markt waar de trend in een opwaartse beweging zit. De prijzen stijgen overwegend en het sentiment is positief.


Cold Storage

Cold storage is het offline opslaan van cryptocurrency’s. Je zet de munten als het ware in de ijskast om ze voor een langere tijd te bewaren. De hardware wallet is een vorm van cold storage.


Confirmations (Confirmaties)

Een confirmatie is een goedkeuring voor een bepaalde crypto-transactie. Doordat blockchain decentraal werkt, dienen verschillende nodes een transacties goed te keuren. Voor sommige cryptocurrency’s is 1 goedkeuring (confirmatie) genoeg, voor andere kunnen dit er meer zijn. Ook is dit afhankelijk van hoe groot de transactie is.


Consensus Algoritme

Een consensus algoritme is het algoritme dat ervoor zorgt dat het volgende blok in een blockchain de enige echte versie van de waarheid is en dat kwaadwillenden de ketting van blokken niet door de war kunnen brengen. Consensus staat voor “overeenstemming”. Een consensus algoritme is dus het algoritme waarmee bepaalt wordt hoe nodes binnen een netwerk overeenstemming met elkaar bereiken. Bekende voorbeelden van consensus algoritmes zijn Proof of Work (PoW) van o.a. Bitcoin, Proof of Stake (PoS) van o.a. Ethereum en Delegated Proof of Stake (DPoS) van o.a. EOS.


Crypto Trading

Crypto trading is de benaming voor het verhandelen in cryptocurrency’s. Het doel hierbij is om cryptocurrency’s elke keer voor veel te verkopen en vervolgens goedkoper terug te kopen en vice versa. Hiermee kan veel geld worden verdiend.


Cryptocurrency (Cryptovaluta)

Cryptovaluta is een soort digitale munteenheid dat gebaseerd is op cryptografie. Dit betreft de Bitcoins en de andere altcoins.


Cryptography (Cryptografie)

Cryptografie wordt ook wel geheimschrift genoemd. Dit is gericht op technieken voor het verbergen of versleutelen van te verzenden informatie, zodat iemand die toegang heeft tot het kanaal waarop dit verzonden wordt, onmogelijk erachter kan komen wat voor informatie is verzonden.


DAG

DAG staat voor Directed Acyclic Graph. Het is een technologie die vooral bekend is geworden dankzij IOTA, maar ook Nano is een bekende cryptocurrency die gebruikmaakt van de technologie. Het wordt gekenmerkt door voordelen zoals ongelooflijk snelle transacties tegen transactiekosten die volledig gratis zijn of hier heel dicht tegenaan zitten.


Decentraal

Decentraal is het tegenovergestelde van centraal. Waar nu al het financiële verkeer centraal geregeld wordt bij de banken, zorgt blockchain ervoor dat dit decentraal gebeurt, bij alle gebruikers.


Distributed & Central Ledger (Gedistribueerde & Centraal Grootboek)

Een gedistribueerd grootboek is een overeenkomst van deelbare, gedeelde en gesynchroniseerde data, dat in dit geval verdeeld is over verschillende netwerken. Deze netwerken zijn vervolgens weer verdeeld over heel veel computers. Bij een centraal grootboek geldt dat de gesynchroniseerde en deelbare data gecontroleerd worden door één netwerk of individu.


Double Spending (Dubbel Uitgeven)

Dubbel uitgeven betekent dat een bepaalde cryptomunt meer dan één keer kan worden uitgegeven. Dit houdt de werking van de blockchain tegen.


DPoS

DPoS staat voor Delegated Proof of Stake en is een consensus algoritme. Het is een variant van Proof of Stake (PoS), maar dan in een soort Republikeinse vorm. Mensen mogen stemmen op “Delegates” en de winnaars mogen het netwerk beveiligen. Dit verhoogt de snelheid en schaalbaarheid van een cryptocurrency, maar het gaat ten kosten van de decentraliteit.


Dust Transaction (Stof Transactie)

Een stof transactie is een transactie van extreem weinig coins dat bijna geen waarde representeert, maar wel ruimte kost op de blockchain.


ECDSA

ECDSA staat voor Elliptic Curve Digitial Signature Algorithm en is een lichtgewicht cryptografisch algoritme dat wordt gebruikt om transacties te tekenen op het Bitcoin protocol.


ERC20-token

Een ERC20-token is een cryptocurrency die gebaseerd is op de blockchain van Ethereum. Voorbeelden van ERC20-tokens zijn Gifto, WePower en OmiseGo.


Escrow

Escrow is een concept waarbij financiële goederen door een derde partij in bewaring worden genomen om deze te beschermen tijdens een asynchrone transactie.


Exchange

Een (crypto-)exchange is een handelsplatform voor cryptocurrency’s. Hier kan je eenvoudig cryptocurrency’s kopen en verkopen van andere handelaren. Een exchange beheert de cryptocurrency’s zelf in tegenstelling tot een broker.


Faucet

Faucet is een techniek die wordt gebruikt wanneer een cryptomunt voor het eerst wordt gelanceerd. Een bepaalde hoeveelheid munten wordt van tevoren gemined (pre-mined) en gratis weggegeven. Op deze manier krijgen mensen interesse in de munt en beginnen ze zelf de munt te minen.


Fiatgeld

Fiatgeld is een valuta die uit het niets wordt gecreëerd en alleen waarde heeft omdat mensen hier waarde aan geven. Voorbeelden hiervan zijn de euro, dollar en pond.


FOMO

FOMO staat voor “Fear Of Missing Out” (angst om iets te missen). Dit komt vaak voor wanneer een cryptomunt zo snel in waarde stijgt, dat mensen bang zijn dat ze de boot naar rijkdom missen, waardoor de prijs per coin nog hoger komt te liggen.


Fork (Vertakking/Splitsing)

Een fork gebeurt wanneer een alternatieve operationele versie van de huidige blockchain zich permanent afscheidt. Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren:

  • Door een 51%-aanval
  • Doordat er een bug in het programma zit
  • Doordat er nieuwe substantiële wijzigingen in de huidige blockchain gemaaktmoeten worden.

FUD

FUS staat voor “Fear, Uncertainty, Doubt” (angst, onzekerheid en twijfel). Deze cryptoterm wordt vaak gebruikt om de volatiliteit van de cryptomarkt te omschrijven.


Genesis block

Een genesis block is het als eerst geminede block in een blockchain.


Halving (halveren)

Halving houdt in dat de minebare beloning (zie block reward) gehalveerd wordt. Dit gebeurt elke keer opnieuw bij een bepaalde hoeveelheid geminede blocks. Bij Bitcoin is dit bijvoorbeeld bij iedere 210.000 blokken.


Hardware wallet

Een hardware wallet is een soort beveiligde USB-stick die speciaal is ontwikkeld om cryptocurrency’s mee te bewaren. Het apparaatje bevat de private keys van de wallets waarmee je jouw digitale portemonnees kunt ontgrendelen. De cryptocurrency’s zelf komen nooit echt op de wallet te staan.


Hash

Has is een wiskundig proces dat een variabel aantal data als input neemt en hieruit een kortere uitkomst produceert van een vastgestelde lengte.


Hasing

Hashing is een Engels woord en betekent in het Nederlands ‘mengelmoes’. Het is het proces waarbij je een string van iedere lengte omvormt naar een string van een vaste lengte. Een string is in deze context een reeks aan getallen en/of letters en dit noem je een hash. Zo’n algoritme zorgt ervoor dat de blockchain veilig blijft.


Hashgraph

Hashgraph is een relatief nieuwe oplossing voor het probleem van schaalbaarheid. Het beweert 250.000 transacties per seconde aan te kunnen, terwijl het netwerk volledig decentraal blijft. Een groot nadeel aan de technologie is dat het in handen is van het bedrijf Swirlds en ze zijn voorlopig nog niet van plan dit toegankelijk te maken voor het grote publiek.


Hashrate

Hasrate is de snelheid waarmee de wiskundige problemen voor bepaalde blokken kunnen worden opgelost. Met andere woorden: de snelheid waarmee een nieuw blok kan worden ontdekt. ASIC mining zorgt er bijvoorbeeld voor dat de hash rate naar beneden gaat.


HODL

HODL staat voor Hold On for Dear Life en betekent in feite het blijven aanhouden van je crypto-investering. Dit is dus het tegenovergestelde van het verkopen van je cryptocurrency’s.


ICO

ICO staat voor Initial Coin Offering. Dit is een bepaalde vorm van crowdfunding, waarbij het publiek van tevoren kan investeren in een blockchain startup. Als dank voor de financiële steun worden zij beloond met een bepaalde hoeveelheid coins.


IEO

IEO staat voor Initial Exchange Offering. Dit is bijna hetzelfde als een ICO met als belangrijk verschil dat de campagne niet via het team van het crypto-project loopt, maar via een exchange. Bekende tokens die op deze manier zijn uitgegeven zijn MATIC, FET en CELR.


KYC

KYC staat voor Know Your Customer. Dit principe wordt steeds belangrijker voor Europese vermogensbeheerders. Om witwassen van geld en financiering van terrorisme tegen te gaan, is iedere Europese financiële instelling verplicht zijn klant te screenen vóórdat deze een product of dienst bij hem afneemt.


Lightning Network

Het Bitcoin Lightning Network is een soort extra laag bovenop de huidige blockchain. Op deze laag kunnen transacties “off-chain” gedaan worden. Dit wil zeggen dat niet álle transacties per se op de blockchain van Bitcoin zelf gedaan hoeven te worden. Een groot deel kan dankzij het Lightning Network via de tweede laag worden verwerkt waardoor de “hoofd-chain” zich kan focussen op het grotere werk.


Limit Order

Een limit order is het plaatsen van een order met een limiet. Je geeft aan dat je voor een bepaalde prijs maximaal X aantal cryptocurrency’s wilt kopen of verkopen. Pas als iemand besluit om voor dit bedrag van jou te kopen of aan je te verkopen, wordt je limit order vervuld.


Long Gaan

Long gaan doe je door aan een cryptocurrency geld te verdienen door de stijging van de prijs.


Mainnet

Wanneer de testfase op het testnet van een cryptocurrency is afgerond, wordt er overgestapt naar de officiële blockchain. Dit wordt het mainnet genoemd.


Makers Fee

Een makers fee is het tarief dat je betaalt voor het ‘maken’ van een trading order. Dit maken van een order houdt in dat je een (ver-)kooporder creëert op de exchange met bijvoorbeeld een limit order in plaats van dat je een order wegneemt met bijvoorbeeld een market order. Jij plaatst bijvoorbeeld een kooporder onder de actuele marktprijs of een verkooporder boven deze prijs.


Margin Trading

Margin trading houdt in dat je jouw trades kan ‘leveragen’. Je kan hierdoor een leverage van 2 instellen waardoor je 2x meer kan verdienen, maar ook 2x sneller je geld verliest. Wanneer jij een order plaatst voor 1 Bitcoin met 2x leverage, hoef je dus maar 0,5 Bitcoin te ‘betalen’ voor dezelfde winsten. Het risico is echter heel groot om hier geld mee te verdienen.


Market Cap / Marktkapitalisatie

De market cap is de totale waarde die in een cryptocurrency zit. De market cap bepaalt hoeveel geld er nodig is om een bepaalde cryptocurrency in prijs te laten doen stijgen of dalen. Dit is het aantal tokens keer de prijs per token.


Market Order

Een market order is het vervullen van een limit order. Je geeft alleen aan hoeveel cryptocurrency’s je wilt kopen of verkopen zonder hier een prijs bij af te spreken. Je koopt/verkoopt dus het aantal cryptocurrency’s voor de laagste prijs die op dat moment gevraagd wordt.


Mining / Minen

Minen is de cryptoterm die gebruikt wordt voor het op zoek gaan naar nieuwe block rewards. Voor het vinden en oplossen van blokken, wordt een beloning uitgedeeld aan de miner.


Mining Rig

Een mining rig is speciale apparatuur om cryptocurrency’s mee te minen. Een rig heb je in alle soorten en maten en bestaat uit een moederbord met aangesloten videokaarten. De rig maakt ontzettend veel lawaai en produceert veel warmte.


Mobile Wallet

Een mobile wallet is een digitale portemonnee die je op je smartphone hebt staan. Tegenwoordig worden deze mobiele wallets standaard meegeleverd op je telefoon. Een recent voorbeeld hiervan is de Samsung Galaxy S10.


Mooning

Mooning betekent in de cryptowereld dat de prijs van een cryptocurrency zó hard stijgt dat hij rechtstreek doorschiet naar de maan. Het is een gekscherende manier van laten weten dat er astronomische stijgingen zijn/komen.


Multisig (Meerdere Handtekeningen)

Multisignature is een vorm van technologie die ervoor zorgt dat extra beveiliging wordt toegevoegd aan de bitcointransacties. Multisiganature adressen vereisen dat een andere gebruiker de transactie ondertekent voordat het kan worden toegevoegd aan de blockchain.


Node (Knooppunt)

Een node is een computer die is verbonden aan het Bitcoinnetwerk en die gebruikmaakt van een client die de taak heeft om transacties te valideren en te herleiden. Elke node krijgt een kopie van de huidige blockchain, die automatisch gedownload wordt wanneer deze zich aansluit bij het Bitcoinnetwerk.


P2P

P2P staat voor peer-to-peer. Een (crypto-)term die verwijst naar computers die direct met elkaar een netwerk bouwen zonder dat een centrale server hier tussen staat.


PoS

PoS staat voor Proof-of-Stake (bewijs van aandeel). Dit is een systeem dat het belang in een bepaalde cryptomunt koppelt aan de miningcapaciteit. Dit houdt in dat, hoe meer tokens je van een bepaalde cryptomunt bezit, hoe meer je van deze munt kan minen.


PoW

PoW staat voor Proof-of-Work (bewijs van werk). Dit is een systeem dat computerkracht koppelt met mining capaciteit. Hoe krachtiger jouw computer kan minen, hoe meer je hiervoor beloond wordt, doordat de kans groter is dat je Bitcoin vindt.


Privacy Coin

Privacy coin is cryptocurrency die gefocust is op anonimiteit. Hiermee kan je anoniem betalingen verrichten en is het voor buitenstaanders onmogelijk om te traceren wie hoeveel cryptocurrency’s naar wie heeft overgemaakt.


Private Key (Privé Sleutel)

Private key is tekenreeks van letters en getallen dat geheim gehouden wordt door de gebruiker. Deze is speciaal ontworpen om een digitale overdracht te ondertekenen waarbij gebruik wordt gemaakt van een publieke sleutel. In het geval van Bitcoin is dit een private key die dient te werken met een public key.


Pseudoniem

Een pseudoniem betekent letterlijk “valse naam”. Er gaat een andere persoon schuil achter deze naam. Bitcoin is pseudoniem, omdat je Bitcoins niet naar de persoon (bijvoorbeeld Jan Jansen) stuur, maar naar zijn ‘adres’. Je weet dus alleen de ‘naam’ van het adres maar niet van Jan Jansen. Toch kan je uiteindelijk met de nodige moeite erachter komen dat dit adres van Jan Jansen is.


Public Key (Publieke Sleutel)

Public key is tekenreeks van letters en getallen dat openbaar is en dus door iedereen kan worden bekeken. Deze kan worden gebruikt in combinatie met een private key om een digitale transactie te ondertekenen.


Pump and Dump (Pompen en Dumpen)

Pump and dump is een cryptoterm die wordt gebruikt voor de onethische werkwijze van het pompen en dumpen van een relatief goedkope munt. De munt wordt eerst op zeer goedkope wijze verkregen door een bepaalde groep personen die vervolgens de munt ‘pompen’ (de waarde sterk doen laten stijgen) door veel reclame ervoor te maken. Wanneer de munt genoeg in waarde is gestegen, dumpen zij hun munten met veel winst, terwijl een grote groep met verlies achterblijft.


Quantum Computing

Quantum computing is een revolutionaire technologie dat computers in theorie miljarden keren sneller kan laten ‘werken’. Dat betekent voor de cryptowereld, dat ze dus ook miljarden keer sneller pogingen kunnen doen om de blockchain te kraken.


Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto is de uitvinder van Bitcoin. De naam Satoshi Nakamoto is verzonnen en niemand weet wie de echte uitvinder van Bitcoin is. De enige manier waarop contact is geweest met dit mysterieuze figuur is via de mail of forums. Het is niet duidelijk of het om één persoon of meerdere personen gaat of dat het om een man of vrouw gaat.

Satoshi Nakamoto houdt zijn ID kaart vst


Satoshi

Bitcoins zijn inmiddels zoveel ‘geld’ waard geworden dat het onmogelijk is om andere coins uit te drukken in ‘hele Bitcoins’. Waar we bij de euro achter de komma over ‘centen’ spreken, daar is dit bij Bitcoin ‘Satoshi’. Let op: de waardebepaling in Satoshi’s gaat door tot acht getallen achter de komma.

Een voorbeeld: 0,00000001 Bitcoin = 1 Satoshi. 0,00001000 Bitcoin = 1000 Satoshi.


Scam Coin

Scam coin is een coin die gecreëerd is met als enige doel om de schepper van deze coin rijk te maken (meestal door middel van pump en dump).


Schaalbaarheid

Schaalbaarheid houdt in dat een cryptocurrency schaalbaar is of niet. Een cryptocurrency is schaalbaar als het netwerk nog steeds over alle voordelen beschikt wanneer er een grote hoeveelheid mensen gebruik van maken. Bitcoin loopt soms tegen schaalbaarheidsproblemen aan doordat het niet goed meer werkt als miljoenen mensen er gebruik van maken. Transacties duren dan lang en het netwerk wordt veel te duur.


Security Token

Een security token is een crypto-token die ‘echte waarde’ als onderpand heeft. Vaak ontleent het zijn waarde aan de omzet en/of winst van een cryptobedrijf. Deze token wordt aan de man gebracht door middel van een Security Token Offering (STO).

De security token is gebonden aan wet- en regelgeving aangezien het als belegging wordt gezien, vergelijkbaar met aandelen, obligaties en fondsen.


Sell Wall / Buy Wall

Wanneer je aan het traden bent en je ziet een enorme muur aan limit orders staan om een cryptocurrency te kopen, dan noem je dit een buy wall. Andersom bij het verkopen van de cryptocurrency’s, noem je het een sell wall.


SHA-256

SHA-256 is een cryptografische algoritme dat wordt gebruikt voor het PoW-systeem van Bitcoin.


Sharding

Sharding is een technologie dat ervoor zorgt dat Bitcoin en andere cryptocurrency’s veel beter schaalbaar is. Dit houdt in dat zij meer gebruikers en transacties tegelijk aankunnen. Sharding doet dit door het werk te verdelen in plaats van dat alle miners en nodes hetzelfde werk moeten doen.


Shilling / Shillen

Shillen staat voor het (overdreven) reclame maken voor een cryptocurrency met als doel dat de mensen de cryptocurrency kopen, zodat de prijs hard omhoog gaat. Als iemand beweert dat een cryptocurrency kanker zal genezen of de nieuwe Jezus is, dan weet je dat deze coin wordt “geshilld”.


Shorten

Door een cryptocurrency te shorten kan je geld verdienen aan de daling van de prijs. Het is in feite een margin trade waarbij je geld verdient aan een dalende prijs.


Sidechains

Sidechains zijn afzonderlijke blockchains die verbonden zijn met de bovenliggende blockchain (main chain). De belangrijkste reden voor het maken van sidechains, is om het meeste werk van de hoofdblockchain af te halen.


Signature

Een signature is een wiskundig proces waarmee iemand kan bewijzen dat hij/zij de eigenaar is van zijn/haar wallet. Hierbij wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een ‘private key’.


Smart Contract (Slim Contract)

Een tweezijdig smart contract is een onveranderlijke overeenkomst die op de blockchain is vastgelegd, waarin specifieke logische handelingen staan die vergelijkbaar zijn met een ‘normaal’ contract. Wanneer dit contract getekend is, kan het nooit meer veranderd worden. Een slim contract kan worden gebruikt om bepaalde benchmarks vast te stellen waaraan voldaan moet worden in ruil voor geld.


Software Wallet

Een software wallet is een digitale portemonnee die je op jouw computer hebt staan. Je kunt deze software wallet ontgrendelen met jouw unieke private key. Vanuit hier kan je cryptocurrency’s ontvangen en versturen. Veel cryptocurrency’s hebben hun eigen software wallet uitgebracht, maar er zijn ook zogenaamde multi-wallets die de mogelijkheid bieden om verschillende cryptocurrency’s te beheren.


Solidity

Solidity is de programmeertaal waarin Ethereum is geprogrammeerd. Deze is door de uitvinder van Ethereum zelf verzonnen.


Stable Coin

Een stable coin is een cryptocurrency die ongeveer een vaste prijs aanhoudt. Deze vaste prijs is vaak 1 dollar, maar het kan ook 1 euro zijn o.i.d. De meest bekende stable coin is Tether (USDT)


Stop-Loss

Een stop-loss is een soort verzekering op je trade. Hier stel je in dat wanneer een cryptocurrency lager (of hoger) zakt dan een bepaalde prijs, dat je dan je verlies wilt nemen en je cryptocurrency wilt verkopen (of kopen), omdat je denkt dat de prijs dan nog verder zakt (of stijgt).


TA

TA staat voor Technische Analyse. Dit is de technologie die crypto traders gebruiken door aan de hand van de grafiek/koers te bepalen wanneer de prijs van een cryptocurrency hoogstwaarschijnlijk gaat dalen of stijgen.


Takers Fee

Een takers fee is het tarief dat je betaalt voor het ‘wegnemen’ van een trading order. Dit ‘wegnemen’ van een order houdt in dat jij een limit order, die al op de exchange stond, vervult door middel van een market order. Doordat je deze order vult, verdwijnt deze van de exchange, waardoor je hem dus ‘wegneemt’. Je bent in dat geval de taker van iemand anders’ order.


Testnet

Het testnet is een alternatieve blockchain waar uitvoerig getest kan worden. Wanneer dit prototype naar behoren werkt en alle schoonheidsfouten eruit zijn gehaald, dan wordt de overstap gemaakt naar de echte blockchain, ofwel het mainnet.


The Flippening

The flippening is de wereld in geholpen door Ethereum-fans die denken dat Ethereum ooit groter wordt dan Bitcoin. Het moment dat Ethereum de eerste plek van Bitcoin over zal nemen, noemen ze “The Flippening”. Of dit ooit gaat gebeuren is nog maar de vraag.


Ticker

De ticker is de afkorting van een cryptocurrency en bestaat meestal uit 3 letters. De ticker van Bitcoin is bijvoorbeeld BTC en die van Etheruem, ETH. Deze ticker staat vaak tussen haakjes achter de naam van de cryptocurrency, zoals dit: Bitcoin (BTC).


Token

Tokens zijn cryptocurrency’s die gebaseerd zijn op de blockchain van een andere cryptocurrency. Voorbeelden van tokens zijn Gifto, WePower en OmiseGo. Deze drie zijn allemaal gebaseerd op de blockchain van Ethereum.


Token Swap

Een token swap gebeurt wanneer een cryptobedrijf de overstap maakt van zijn testnet naar het mainnet. In dit geval worden de tokens van het testnet vervangen voor de coins van het mainnet. Deze vervanging noemt men token swap.


Trading Indicator

Een trading indicator is een tool waarmee je de markt kunt analyseren. Er zijn veel verschillende indicatoren en elke heeft zijn eigen karakteristieken en doeleinden. Met de RSI-indicator kan je bijvoorbeeld bekijken of een markt ‘overbought’ of ‘oversold’ is en met de Fibonacci levels kan je bepalen wanneer het beste moment is om een cryptomunt te kopen of te verkopen.


Utility Token

Een utility token is een cryptocurrency token die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een product en/of service van een cryptobedrijf. In tegenstelling tot een security token, zijn utility tokens van origine niet bedoeld als belegging. De wet- en regelgeving rondom dit soort tokens is dan ook minder streng.


Wallet

Een wallet is de locatie waar jij je cryptomunten bewaart en vanwaar je deze munten verzendt en ontvangt. Je hebt verschillende soorten wallets. Bekende varianten zijn de hardware wallet, software wallet en mobile wallet.


Whale

Een whale is iemand die een groot percentage van een bepaalde cryptomunt bezit. Vaak is het zo dat een whale hierdoor ook de prijs van deze cryptomunt kan manipuleren.


Deze begrippenlijst is afkomst van AllesOverCrypto.

Meer weten, of een Gratis Online Bitcoin Training volgen? Klik dan op deze link.